PEŁEN SERWIS BADAWCZY. DLA TWOJEGO BIZNESU.
SERWISUJEMY NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE WTAJEMNICZENIA.  
 
 

MEDIANA INNOVATION SOLUTIONS

ANALIZA BIG DATA 

ANALIZA DANYCH Z APLIKACJI MOBILNYCH

WYPRZEDŹ KONKURENCJĘ O LATA ŚWIETLNE.

ZDOBĄDŹ PRZEWAGĘ DZIĘKI ANALIZIE DANYCH Z WIELU ŹRÓDEŁ.

 

Weryfikacja i wykorzystywanie danych z wielu źródeł o aktualnych i potencjalnych klientach celem zwiększenia efektywności Twoich działań dla rozwoju biznesu. Sprecyzujemy kierunek  automatyzacji Twoich spersonalizowanych działań marketingowych.

 

Unikatowe ekspertyzy badawcze użytkowników aplikacji mobilnych.

 

Consulting biznesowy oparty o specyficzną dla rozwoju Twojego biznesu  segementację behawioralną konsumentów.

 

 

 

OPTOGRAPH

UNIQALNE BADANIE
DIAGNOZA
TWOICH DZIAŁAŃ NA TLE TWOJEJ KONKURENCJI.

 

Nasz serwis obejmuje:

 • Precyzyjnie Dobraną Grupę Osób Badanych ze Względu na Analizowany Sektor Rynku
 • Badanie Syndykatowe
 • Trakowanie Zachowań Konsumentów w Ustalonych Odstępach Czasu
 • Diagnozę Szans Rozwoju Biznesu
 • Analizę Strat na Rzecz Konkurencji
 • Świadomość Marki
 • Powody Zmiany Wyborów Konsumenta

SCORING MODELS

AUTORSKA METODA UNIQALNEGO WSKAŹNIKA SCORINGOWEGO.
DLA KAŻDEGO KONSUMENTA Z TWOJEJ BAZY CRM. 


W oparciu o naukowe metody statystyczne, przekazujemy pełną wiedzę na temat przewidywanych zachowań konsumentów.

Nasz serwis obejmuje:

 • Ustalenie Charakterystyki Odbiorców Usług
 • Przygotowanie Wstępnego Badania Marektingowego dla Diagnozy Zachowań Odbiorców
 • Analizę Wstępnych Danych Marketingowych
 • Budowę Modelu Scoringowego w Oparciu o Uzyskane z Badania Dane
 • Walidację Scoringu
 • Testowanie Predykcji Modelu
 • Właściwe Badanie Marketingowe
 • Budowę Algorytmu
 • Przekazanie Danych wraz z Organizacją Warsztatów dla Osób Odpowiedzialnych za ich Wykorzystanie po Stronie Klienta 

BUSINESS PROS

PEŁEN ZAKRES BADAŃ POPRZEDZONY PEŁNĄ DIAGNOZĄ TWOICH POTRZEB.

 

Opierając się na naszym ponad 15 letnim doświadczeniu w badaniach marketingowych, możemy zaoferować profesjonalne rozwiązania:

 • Diagnozy Niezaspokojonych Potrzeb Konsumentów
 • Monitorowanie Działań Klientów na tle Konkurencji
 • Koncepty Rozwoju Nowych Strategii Biznesowych
 • Badanie Percepcji Marki
 • Przepływ Wyborów Konsumenckich
 • Ustalanie Cen Produktów
 • Optymalizację Planów Bonusowych
 • Optymalizację Terytorialną